OVER ONS

Lourens van den Akker

Stichting Akkers en Velden
Krûslings 35
9247EK Ureterp

info@akkersevelden.nl
+31(0)613048453

Akkers en Velden is een artistiek initiatief uit het Noorden van Nederland dat wordt geleid door Lourens van den Akker. Vanuit het Friese landschap maakt het energieke en beeldende producties die sterk verbonden zijn met hun omgeving. Akkers en Velden werkt multidisciplinair en zoekt altijd naar innovatieve manieren en experimentele vormen van creëren. Akkers en Velden speelt op passende locaties waar gemeenschap, vorm en inhoud elkaar vinden en versterken.

Het is onze missie om ruimte te creëren voor ongehoorde verhalen uit de randen van onze samenleving en deze te vertalen naar artistiek uitdagende producties. Door heersende maatschappelijke mechanismen te bevragen, bieden we nieuwe perspectieven op onze manier van samenleven en leveren we een bijdrage aan het collectieve bewustzijn voor een betere wereld. Wij zijn van mening dat solidariteit pas bereikt wordt wanneer we ons oprecht proberen in te leven in hen die buiten onze eigen leefomgeving bevinden.

© 2023 Ontwerp: Devi Heller, realisatie: Vormdienst