Kreatief Kantoar

Kreatief Kantoar initieert en faciliteert dialogen tussen de gemeenschap, kunstenaars en deskundigen

De missie van het Kreatief Kantoar is om initiatieven te ondersteunen die door middel van artistieke ervaringen sociale vraagstukken agenderen en maatschappelijke kwesties onder de loep nemen. Het gezamenlijke doel is om verhalen te vertellen die de toeschouwer inspireren om op een nieuwe manier naar deze vraagstukken te laten kijken.

Het Kantoar fungeert als verbinder; het initieert en faciliteert dialogen tussen de gemeenschap, kunstenaars en deskundigen zodat een wederkerige relatie mogelijk wordt. Het Kantoar zoekt daarbij altijd naar bijpassende partners en professionals, die stevig in het artistieke landschap zijn ingebed en voor inhoudelijk en productioneel draagvlak kunnen zorgen. Op deze manier zet Lourens zijn productionele krachten in voor beginnende verhalenvertellers zonder stichting of de kansen van een groter productiehuis. 

Baba - Willem Voogd

Us Buorman yn Tallin

Ook een uitdagend idee?
Neem contact met ons op

Mail naar:
info@akkersenvelden.nl

Bel naar:
+31(0)6130 48 453

© 2023 Ontwerp: Devi Heller, realisatie: Vormdienst